DzieckoZdrowie

Jak rozszerzać dietę niemowlaka?

Jak rozszerzać dietę niemowlaka?

Maluchy rosną na naszych oczach. Od narodzin karmimy je naszym mlekiem. Z czasem ich organizm jest gotowy na to by przyswoić więcej składników. Jak rozszerzać dietę niemowlaka i kiedy będzie odpowiedni na to czas?

Czym jest rozszerzanie diety?

Rozszerzanie diety u niemowlaka to proces, w którym stopniowo wprowadzamy pokarmy stałe do diety malucha. Powoli zastępujemy nimi mleko mamy lub modyfikowane, aż do czasu, gdy całkowicie zrezygnujemy z posiłków mlecznych. Wtedy nasze maleństwo je już tylko pokarmy stałe. Proces ten zazwyczaj trwa od około pół roku do 2 lat. Na początku niemowlę poznaje nowe smaki, zapachy, konsystencje i tekstury podawanych pokarmów. Z czasem maluch sam rezygnuje z mleka, ponieważ zauważa, że posiłki stałe bardziej mu smakują. Rozszerzanie diety u niemowlaka to także czas ogromnych zmian w rozwoju dziecka. Nasze dziecko próbuje nowych produktów wkłada jedzenia do buzi, przeżuwa, połyka, rozgniata dziąsłami i językiem kawałki. Wszystko to wpływa na jego rozwój. Dodatkowo rozwija umiejętności manualne trzymając sztućce, chwytając małe elementy palcami, pijąc z kubeczka i przez rurkę.

Rozszerzanie diety u niemowlaka – kiedy jest gotowy?

Po pierwsze twój maluch musi potrafić utrzymać bezpieczną pozycję siedzącą. Większość dzieci nie usiądzie samodzielnie do końca 6 miesiąca życia, jednak możemy im zagwarantować bezpieczną pozycję do jedzenia. Pamiętaj aby nie karmić dziecka w leżaczku! Zwiększa to ryzyko zakrztuszenia i zadławienia. Kolejną oznaką jest brak odruchu wypychania z buzi. Jeśli wkładasz łyżeczkę lub dziecko samodzielnie wkłada jedzenie i nie wypycha automatycznie pokarmu językiem tylko trzyma je w buzi, to znak, że jest gotowe na rozszerzenie diety. Co więcej jeśli twój maluch  wykazuje zainteresowanie jedzeniem – patrzy na to, co jesz, wyciąga rączki do talerzy może to oznaczać, że jest gotowe, by jeść coś więcej niż mleko. Na koniec jeśli maleństwo potrafi samodzielnie chwycić jedzenie i włożyć je do ust to również znak, że możesz podawać mu więcej. 

Jak rozszerzać dietę niemowlaka?- wskazówki

-Wpro­wa­dzaj po­kar­my stop­nio­wo, nie wię­cej niż 1 dzien­nie, aby móc ob­ser­wo­wać re­ak­cję swojej pociechy

-Za­czy­naj od ma­łych ilo­ści – kil­ku ły­że­czek.

-Na początku zaczynaj od wa­rzyw, owo­ców, ka­szek ry­żo­wych i zbo­żo­wych. Nie zapomnij tylko, że na po­cząt­ku owo­ce i wa­rzy­wa po­win­ny być ugo­to­wa­ne i do­kład­nie zmik­so­wa­ne!

-Wprowadź mięso – jest ono bo­ga­tym źró­dłem że­la­za. Spróbuj podawać przede wszystkim in­dyka, kur­czaka, gęś, kacz­kę, wo­ło­wi­nę, ja­gnię­ci­nę oraz mię­so z kró­li­ka. Po­cząt­ko­wo po­da­waj ok. 10 g go­to­wa­ne­go mię­sa dzien­nie i dodawaj go do prze­cie­ru wa­rzyw­ne­go. Podaj dziecku również ryby takie jak śledź, ło­soś, szprot. Jednak nie częściej niż raz w tygodniu. Pamiętaj, aby były one go­to­wa­ne, pie­czo­ne lub du­szo­ne – uni­kaj su­ro­wych, wę­dzo­nych czy ma­ry­no­wa­nych w oc­cie.

-Nie bój się ja­jek – są one źró­dłem tłusz­czu, wi­ta­min z gru­py B i że­la­za.

-Pamiętaj, że po­sił­ki bez­mlecz­ne po­win­ny stop­nio­wo za­stę­po­wać mle­ko tak, by pod ko­niec pierw­sze­go roku dziec­ko zja­da­ło 2-3 po­sił­ki mlecz­ne. Ale nic na siłę! Pozwól swojemu maluchowi rozwijać się we swoim własnym tempie.

BABYCOLIBRA

Udostępnij